Kahramanmaraş Ansiklopedisine Hoşgeldiniz..

Kahramanmaraş’ta Bağcılık

Kahramanmaraş’ta Bağcılık; Bağ, asma yetiştirilen yerdir. Üzerinde salkımlar halinde üzüm bulunan bitkiye asma (Vitis vinifera L.) denir. Asmalarla yapılan yetiştiriciliğe de bağcılık adı verilir. Anadolu bağcılık kültürünün önemli merkezlerinden birisidir. Bağcılık, kuzey yarım kürede 20 ile 52 kuzey enlemleri ile güney yarım kürede 20 ile 40 güney enlem dereceleri arasında yapılmaktadır. 37 ile 38 kuzey enlem… daha fazla oku »

Bağ Evi – Bağ Hayatı

Bağ Evi – Bağ Hayatı; Kahramanmaraş’ta bir darbımesel vardır: Hz. Peygamber’e sormuşlar “En güzel belde neresi ?” diye. O da “Altında çeltik, üstünde keklik nerede varsa.” demiş. İşte bu darbımesele uyan yerin Kahramanmaraş olduğu düşünülür. Hakikaten bu söz sanki Kahramanmaraş için söylenmiştir. Kahramanmaraş sarı çeltiği, hafif şirin tadıyla sofraların vazgeçilmez yiyeceğidir. Ahır Dağı’ndaki yabani hayat… daha fazla oku »

Arıcılık

Arıcılık; Kahramanmaraş’ta topografik farklılıklar ve iklim çeşitliliği arıcılık ve bal üretimi için floristik zenginliği beraberinde getirmektedir. Kahramanmaraş, Akdeniz ile İran-Turan Fito- Coğrafya Bölgelerinin geçiş kuşağında bulunmakla birlikte Avrupa-Sibirya Fito-Coğrafya bölgesine ait bitki türleri de görülebilmektedir. İl genelinde arılık açısından önemli olan çalı, orman ve Alpin formasyonu olmak üzere üç farklı bitki formasyonu ile Karadeniz iklim tipine… daha fazla oku »

Akdere Su Kemeri

Akdere Su Kemeri yapı olarak Oniki Şubat İlçesi Gazi Paşa Mahallesi, Ak Dere Caddesi’nde yer alır. Günümüze az bir bölümü gelen su kemerinin inşâ kitabesi olmadığı için yapım tarihini bilinmiyor. Fakat Bayazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey, Evâsıt-ı Zilhicce 1027/ Kasım 1618 tarihli vakfiyesine göre Çavuşlu Mahallesi’nde cami, medrese ve mektepten oluşan bir külliye inşâ ettirmiştir. Ayrıca… daha fazla oku »

Arıtaş Kasabası – Eski Camii

Arıtaş Kasabası – Eski Camii; Afşin İlçesi, Arıtaş Kasabası’nda yer alır. Cami inşâ kitabesine göre, 813/ 1410 yılında Dulkadir Beyliği döneminde yapılmıştır. Eski Camii 1977 yılında yıkılmış, yerine betonarme olarak tek kubbeli harim ile dört gözlü son cemaat yeri ve tek şerefeli minareden oluşan yeni cami yapılmıştır. Önceki camiden sadece mermer inşâ kitabesi günümüze gelmiştir…. daha fazla oku »

Arıtaş Kasabası – Pınarbaşı (Murtazalar) Camii

Pınarbaşı (Murtazalar) Camii yapısı; Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Arıtaş Kasabası’nda yer alır. Cami inşâ kitabesine göre, Hacı Şah Veli Derviş tarafından 979 / 1571-72 yılında yaptırılmıştır. Önceden “Murtazalar Camii” olarak bilinen yapı, kasabanın Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunmasından dolayı “Pınarbaşı Camii” de denmektedir. 29 Rebîu’l-âhır 1321/ 2 Temmuz 1903 tarihli vakfiyede, Derviş oğlu Murtaza camiye bazı vakıflarda… daha fazla oku »

Mehmet Mithat (Alam) Bey

Mehmet Mithat (Alam) Bey, (1295) 1879’da İzmir’de doğdu. 1881 (1297) Babası Sancak saymanlarından Ganizade Abdurrahman Efendi, annesi Nakiye Hanımdır. Bazı kayıtlarda Leyla Hanımla evlendiği belirtilse de Mithat Bey’in esasen dört evlilik yaptığı anlaşılmaktadır. Buna göre ilk evliliklerini Refika ve Fati Hanım ile yapan Mithat Bey bu eşlerin vefatı üzerine Hatice Naime Hanımla yapmıştır. Ayrıca Sabriye/Hayriye… daha fazla oku »

Muhammed Arifî Paşa

Muhammed Arifî Paşa, Adana vilayeti dâhilinde bulunan Cebel-i Bereket (Osmaniye) sancağında bulunan Hassa kasabasında doğmuştur. Hassa, H.1282-M.1865/1866 senesi başlarında kurulduğundan merhum ya bu kasabada veyahut civarında doğmuş olmalıdır. Babası Cebel-i Bereket beylerinden Karabeyzade Halil Bey’dir. Dedesi Kara Bey’in adı, Adana civarında vukuatından dolayı bilinmektedir. Kendilerinin Adana taraflarına gelip yerleşen Türkmenlerden ve Gündüz oğullarından olduğunu belirtmektedir…. daha fazla oku »

Aile

Aile; kan, sihrî ve hukuki bağlarla birbirine bağlı bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu birlikteliktir. Hemen her toplumda, ailenin esasını ana baba ve çocuklar oluşturur. İnsan neslinin sosyal farklılıklarına rağmen, her toplumda aynı olan biyolojik özellikler aile denen toplumun bu çekirdeğinin sabitliğini bize gösterir. Bu yüzden aile, hayat boyu süren bir birlikteliktir. Aile, evlilikle başlar, evlilik… daha fazla oku »

Ayaklı Çarşak (Paracaryum Polycarpum)

Ayaklı Çarşak (Paracaryum polycarpum) (Rech. Fil.) R. Mill, 1977) ; Paracaryum (DC.) Boiss. (çarşakotu) cinsi Boraginaceae (Hodangiller) familyasına ait olup ülkemizde 29 tür, 1 alt tür, 2 varyete olmak üzere toplam 31 taksonla yayılış göstermektedir. Paracaryum polycarpum gövdesi gri renkli keçemsi tüylerle kaplıdır. Gövde tekil veya az sayıdadır. Yükselici bir taban üzerinde dik yükselen gövde… daha fazla oku »

Kenar Çubuğu