Ali Paşa

Ali Paşa’nın doğum tarihi ile vefat ettiği tarih belli değildir. Validir. Rebiyülahir 947/Ağustos 1540 ve Cemâziyilevvel 947/Eylül 1540 tarihli Ali Paşa’ya gönderilen fermanlardan, yine aynı yıl Ali Paşa’nın dergâh-ı muallâya gönderdiği mektuptan; Ali Paşa’nın 1540 yılında Maraş’ta olduğunu anlamaktayız. Ancak göreve başladığı yıl hakkında malumatımız yoktur. Ramazan 948/Eylül 1541 ve Şevvâl 949/Ocak 1543 tarihli Ali Paşa’ya gönderilen fermanlardan Maraş’taki görevinin 1543 yılında dahi devam ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Alaaddin AKÖZ – İbrahim SOLAK, “Dulkadirli Eyâletine Ait Bir Kânûnnâme Sureti (1533-1546)”, Bişkek 2004.

Alaaddin AKÖZ – İbrahim SOLAK, “Osmanlı Taşra Yönetimi ve XVI. Yüzyılda Maraş Kazası Yöneticileri”, VII-XVI. Asırlarda Maraş Emirleri, Ed: İlyas GÖKHAN – Selim KAYA, Kahramanmaraş 2008.

Samet Alıç

Yorumlar

Yorum yapmak ister misin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kenar Çubuğu